सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

यो सुचना कार्तिक १० गतेको हिमालय टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ